Naše dějiny

L.P. 1582 – Prokletý syn (2018)

Dynastie Jagellonců, jejichž vláda nad českými zeměmi skončila neslavně porážkou s Turky v bitvě u Moháče je na českém trůně vystřídána rodem Habsburků. Ten je původem ze Švýcarska a přísně katolicky vychovaní králové k českým zemím a lidu nechovají zrovna přátelské vztahy. Češi jsou i v těchto časech (tedy 150 let po husitských bouřích) nadále vnímání jako rebelové a kacíři a jejich práva na svobodnou víru jsou pošlapávána.
Ocitáme se v roce 1586 a naše země je součástí mnohonárodnostního habsburského soustátí, kam patřilo též Chorvatsko, Turky neobsazená část Maďarska, Slovensko a také rakouské země.
Zemi nyní vládne císař Rudolf II., který ale pro vládnutí příliš stvořen nebyl. Místo toho jej zajímá umění a tehdy populární vědní obory jako hvězdářství, alchymie a hudba. Snad vláda císaře Rudolfa II., který toleruje i nekatolickou část populace, vnese do nábožensky rozdělené země alespoň trochu klidu.
Jak dlouho tento klid bude ale trvat?