Naše dějiny

L.P. 1357 – Rytíři račího meče (2012)

U vévody se objevuje nová výpomoc – dryáda Lisien. Druid Mistr Michal se po navrácení z obřadu povýšení chová dosti podivně a neuznává velmistrovskou hodnost. Dryáda prozrazuje vévodovi a arcivévodovi, že druid Michal je onen hledaný rytíř Rudolf Rak, ale svoji minulost neuznává. Poté, co je vyšší i nižší šlechtou přesvědčen, že má svoji minulost přijmout a vrátit se pomocí lektvaru Dávné mysli, odhaluje svoji záhadnou minulost všem. Střípky jeho vzpomínek jsou pomalu poskládány a za příkladné pomoci všech družin se podaří najít poslední – třetí Rusudanovo truhlu s poklady.