Felčaři a Bylinkáři

Ranhojička Eliška

Životní motto

Zdraví je bohatství.

Můj vztah k lidem ve vévodství

Všech si vážím a mám je ráda. V partě mě úžasně přijali mezi sebe.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Mé nejoblíbenější místo je určitě hrad a samozřejmě mé sídlo marodka.

Hrdina, který je mým vzorem

Mými hrdiny jsou všichni z vévodství. Ovšem nejvíce obdivuji arcivévodu Jiříka.