Naše dějiny

L.P. 1335 – Tajemství sluhy (2011)

Rok 1335 nás přivádí do období, kdy české království za panování Jana Lucemburského provází řada sporů a rozbrojů mezi jednotlivými šlechtickými rody a panstvími. I navzdory těmto zlým časům si však vévodství Račí hrad nadále udržuje svojí moc a území vévody Jana rozpíná se tak od kraje lužeckého až po zámek svatohubertský.
Léto tohoto roku opět přineslo celou řadu zajímavých událostí. Vévodství se nejprve ocitlo v konfliktu se sousedním panstvím Valeč, aby následně uspořádalo tažení do jeho sídla. Tam se nakonec podařilo s jeho vládcem, knížetem Tomášem, spory alespoň na určitou dobu urovnat. Tím však zdaleka nebylo klidu vévodství Račího hradu pro zbytek léta zajištěno. V jeho hvozdech se totiž nebezpečně přemnožily zlé zrůdy jménem Saratory, které pak útočily na vše živé ve svém okolí. Spojená armáda vojsk našich panství sice po krvavých bojích dokázala Saratory zastavit, ovšem ztráty v řadách vojsk byly více než citelné.