Naše dějiny

L.P. 1468 – Nebezpečný spojenec (2016)

Milí dobrodruzi a přátelé Račího hradu,
historie vévodství se píše již po více než dvě století. Přes doby vlády Přemyslovců, Lucemburků jsme společně prožili strhující období husitských válek. Nejméně po dvě desetiletí od upálení Mistra Jana Husa v roce 1415 bylo i naše vévodství zmítáno boji kališníků s katolíky. Zažili jsme tak situaci, kdy proti sobě stála panství, která zastávala zachování katolického řádu, proti panstvím podporujícím husitské hnutí. Ještě dnes máme v živé paměti několik nezapomenutelných tažení a bitev, ve kterých mnoho schopných vojevůdců naplno ukázalo své válečnické umění. Přestože vojska husitů i na území vévodství Račího hradu postupem let získávala převahu, zůstalo naše vévodství jedním z mála území v českém království, které husity nebylo nikdy definitivně poraženo.
Rok 1453 se ve Vévodství Račího hradu nesl ve znamení dosud největší série bojů proti krvelačným bestiím ovládaným temnými silami – saratorám. Síly všech panství se spojily, aby čelily rozhodujícímu úderu několika tisíců sarator a společně ubránily vévodství před totálním zpustošením. Díky dobře vyzbrojeným armádám a také schopnosti některých hrdinů používat magické předměty a lektvary od druidů se tak po mnoha rozsáhlých a téměř nekonečných bitvách podařilo.
Pojďme se nyní posunout v čase o kus dále, do období, kdy husitské války a boje se saratorami jsou již historií, ovšem klid a mír v našem království po více než dalších 30 letech stále nepřichází. Píše se rok 1468, kdy je na trůnu českou husitskou šlechtou oblíbený a podporovaný král Jiří z Poděbrad. Směrem z východu však upírá svoji pozornost k českému trůnu také uherský král Matyáš Korvín, jenž se může spolehnout na podporu zkušeného, těžkými bitvami s Turky prověřeného vojska.
My budeme společně zvědavi, jak toto období zasáhne život na našem vévodství. Přichází léto roku 1468 a s ním další slavnosti Račího hradu. Ty letošní vyvolávají nebývalý zájem dobrodruhů ze všech koutů země, zřejmě se budou dít velké věci…