Naše dějiny

L.P. 1421 – Otázka cti (2013)

Rytíř Přemysl odmítne pozvání vévody Jana na čtrnáctidenní každoroční letní slavnosti. Když se vévoda Jan snaží zjistit proč, rytíř Přemysl mu pošle záhadný dopis, ve kterém se odkazuje na nějaký bájný předmět – Opasek vědění. Minulost rytíře Přemysla je zahalena mnoha tajemstvími, které nedají vévodovi klidně spát. Dobrodružství může začít !