Naše dějiny

L.P. 1264 – Odkaz rytíře Raka (2009)

Našemu království vládne král Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý. Díky bezedným stříbrným dolům a ražbě mincí je dostatek peněz na zakládání nových měst a obranné páteře království – soustavy hradů. Král si je jist svoji mocí do takové míry, že neváhá pouštět se do nákladných a vleklých vojenských dobrodružství jako například křížových výprav proti pohanům u Baltu. Jsou tomu právě 4 roky, kdy ve slavné bitvě pokořil svého úhlavního konkurenta v boji o moc ve střední Evropě – Uherského krále Bélu, a sňatkem s dědičkou rakouských zemí rozšířil území našeho království daleko na jih.
Panství račí hrad si žije poklidným životem až do doby, kdy vévoda obdrží dopis od rytíře Raka, který je ale více jak 12 let mrtvý… složité indicie a hádanky nás seznamují s postavami, které žily či žíjí na Račím hradě. Poddaným z jednotlivých panství se nakonec podaří objevit a získat Odkaz rytíře Raka, který jim přinese mnoho moudrosti do dalších staletí.