Naše dějiny

L.P. 1431 – Dokonalý nepřítel (2014)

Během posledních letních slavností nás historie zavedla do období mohutného nástupu husitského hnutí. Na území Vévodství Račího hradu, v té době stále ještě pod kontrolou katolíků, došlo k mnoha střetům s nebezpečně sílícími vojsky husitských panství. Zatímco většina území českého království již byla v tu dobu ovládána Husity vedenými skvělým vojevůdcem Janem Žižkou z Trocnova, naše vévodství náporu Husitů dosud odolávalo. Nyní se posouváme o deset let dále, tedy do roku 1431, a budeme společně zvědavi, jak se bude Husitům dále dařit šířit odkaz a slávu upáleného Mistra Jana Husa.