Naše dějiny

L.P. 1627 – Armáda nemrtvých (2022)

Píše se rok 1627, třicetiletá válka je ve druhé fázi. Vévoda Jan se svojí nemrtvou armádou vítězí na každém bitevním poli a bojuje na straně protestantů dánského krále Kristiána IV. Do bojů na českém území však vstupuje Urban VIII., rozený Maffeo Barberini, který jako poslední papež rozšiřuje svojí vládu vojenskou silou. Jeho síly jsou však větší a díky tomu jeden z největších dánských králů Kristián IV. prohrává v Čechách a stahuje se zpět do Dánska. Račí hrad je donucen přistoupit na podmínky Urbana VIII. a přistupuje na kompromis o podpoře Ferdinanda II. Štýrského z rodu Habsburků (císař římský, král český, uherský, chorvatský a arcivévoda rakouský). Družiny se vydávají hledat svitek znovuoživení. A tím končí Janova nesmrtelná armáda a vliv dryády Seiko na Račím hradě.