Základní informace pro rodiče

Přihláška ke stažení zde.

Doporučený seznam věcí zde.
Sportovní taška se vejde lépe pod nízké postele než-li neskladný kufr.

Táborový řád zde.

Adresa pro zasílání pošty: RS Račí hrad, Račí hrad 298, 270 33 Jesenice.

Důležité upozornění!!

Od roku 2024 budeme provádět hloubkové kontroly u dětí stran zatajených mobilních zařízení (hned po zahájení a i v průběhu tábora). V případě odhalení si rodiče na své náklady a bez nároku vrácení peněz dítě z tábora ihned odvezou! Jde o naše interní nařízení, zákaz, který všichni rodiče bez výjimky každý rok odsouhlasí podpisem závazné přihlášky. Chápeme, že především u starších dětí, není jednoduché zákaz dodržet (jsou mezi nimi i vynalézavé, mobil sice nechají doma, ale na tábor přijedou s náhradním, např. starším nepoužívaným mobilem), ale jsme přesvědčeni o tom, že jde o prospěšnou věc, což nám potvrzují děti i rodiče. Pár dní lze určitě bez mobilu vydržet. Navíc většina dětí mobil skutečně nemá, není to vůči těmto poctivcům fér. Akceptace je samozřejmě na každém z Vás. Pokud s tímto zákazem nesouhlasíte, respektujeme toto rozhodnutí. Vyberte pak ale svému dítěti jiný tábor. Děkujeme za pochopení.

Doprava a odjezd

Doprava autobusem

Pokud dítě pojede na tábor autobusem, dopravte ho prosím v neděli v 10.30 na parkoviště k nákupnímu středisku Penny, Plzeň – Bolevec (na křižovatce Lidická-alej Svobody, odb. vpravo a hned vlevo, za čerpací stanicí OMV). Z parkoviště směr tábor odjíždíme v 11.00.

Vlastní doprava

V případě osobní dopravy naplánujte příjezd na tábor na neděli po 11.00 a nejdéle do 12.30 hod z důvodu dodržení naplánovaných aktivit.

Návrat

Návrat z tábora bude v sobotu mezi 12.00 a 12.30 hod., příjezd autobusu opět na parkoviště Penny marketu. Všichni vedoucí zůstávají se svými svěřenci do doby, než si je rodiče vyzvednou.

V případě vlastního odvozu si děti prosím v táboře vyzvedávejte kolem desáté hodiny.

Předání dokumentů a léků

Důležité dokumenty jako je závazná přihláška, kartička zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz (nepovinné) lze před táborem poslat v elektronické podobě na e-mail cerflucie@centrum.cz.
Posudek o zdravotní způsobilosti se podepisuje při přebírání dětí u autobusu, případně na táboře. Formulář máme vlastní.

Chybějící dokumenty, prosíme, co nejrychleji naskenujte a pošlete též na e-mail cerflucie@centrum.cz.

Jinak lze tyto dokumenty spolu s léky a návodem na užívání předat zdravotníkovi, který bude organizovat odjezd dětí u autobusu nebo v areálu tábořa, který si nezletilého od Vás převezme.

Stejně tak prosíme této osobě předat sdělení, zda má dítě nějaké specifické potíže, na které byste rádi upozornili, např. problém s nočním močením, výchovná opatření. Nejde o problém, jen bychom rádi zabezpečili diskrétnost a speciální matraci. Děkujeme za pochopení.

Pokud v nejbližší době nepotvrdíme e-mailem zpětně obdržení dokumentů, napište, prosím, a záležitost dořešíme. Ať při odjezdu žádnému dítěti tyto dokumenty nechybí. V případě předání v elektronické verzi není třeba předávat dokumenty v obálce.

DOPORUČUJEME – zajistit úrazové připojištění a případně pojištění storna. Jako organizace úrazové připojištění nesjednáváme.

ZÁKAZ MOBILŮ A TABLETŮ

Upozorňujeme rodiče na nové rozhodnutí platné od roku 2019 – na táboře je zákaz mobilních telefonů a tabletů!

Vzhledem k průběhu minulých ročníků bylo toto rozhodnutí nevyhnutelné. Děti mezi sebou komunikují méně a méně, stejně tak mizí radost ze hry obyčejných např. deskových her, užívání si přírody atd.

Jde pouze o 13 dní. Těchto pár dní může u dětí změnit pohled na svět, pomůžeme u nich rozvíjet schopnost vnímání a pozornosti, rozhodně žádnému neuškodíme (v mnohých ZŠ jsou tyto přístroje již také zakázány).

Bohatý táborový program včetně oblíbených diskoték jim mobily a tablety určitě vynahradí.

Nehledě na to, že jsou vždy na táboře děti, které sebou žádné zařízení nemají, což mnohdy špatně snáší.

Dotázat se na děti v průběhu tábora můžete SMS na tel. č. 777 09 36 55 u vévody Jana Plzáka, a to každý den od 8 h – 20 h. Nečekejte okamžitou odpověď, neb obvykle někde běhá po táboře a něco řeší. Další, a to velmi oblíbenou formou komunikace, zůstává psaní pohledů a dopisů. Předávání pohledů a dopisů od svých blízkých patří mezi nejradostnější momenty, které děti bez ohledu na věk na táboře zažívají.

BALÍČKY a UBYTOVÁNÍ

V návaznosti na to přidáváme ještě jedno přání – prosíme rodiče, aby svým dětem v průběhu tábora zaslali maximálně jeden balíček se sladkostmi o max. velikosti 20×20×20 cm. O děti je velice dobře postaráno, mají 5× denně stravu, po celý den pitný režim a navštěvují s námi nedalekou Jesenici, takže si mohou koupit v průběhu tábora nějakou tu sladkou mlsku, ale nelze již dopustit, aby zasílané brambůrky a sladkosti nahrazovaly dětem jídlo, což se nám bohužel v posledních letech na táboře skutečně dělo. V jídelně se pak děti stravují nedostatečně, ač jde skutečně o kvalitní kuchyni.

Platíte nemalé peníze nejen za ubytování a stravu, ale především za to, že o Vaše děti bude z naší strany kvalitně postaráno, že jim pobyt na táboře přinese hodně radosti a zážitků, nové kamarády, spoustu nových zkušeností, a že se mnohému novému naučí.

My všichni si přejeme, aby děti dostávaly to, co tábor vždy přinášel – soudržnost, úctu a respekt k druhému, posílení návyků slušného chování, pravidelné kvalitní stravování bez nezdravých pochutin, schopnost dokázat si pomáhat a komunikovat spolu, zažít společně velké množství zábavy… To bohužel se závislostí na mobilních aplikacích a kilogramy sladkostí není moc dobře možné.

Děkujeme za pochopení a už se opět moc těšíme!

Vážení rodiče, od roku 2024 platí též pro všechny účastníky, že ubytování dětí rozdělujeme podle věku. Dříve se stávalo, že se nám oddíly věkově míchaly a způsobovalo to nemalé potíže. Ubytovací možnosti máme omezené. Děkujeme za pochopení a věřte – i tak budou Vaše děti u nás spokojené a v kontaktu se svými kamarády.

Příspěvek od zdravotní pojišťovny

Zjistěte si u pojišťovny Vašeho dítěte, zda nepřispívá v letošním roce na různé pobyty včetně letních táborů. Pro proplacení částky je potřeba kromě vyplněného tiskopisu pojišťovny připojit doklad o zaplacení za účast dítěte, který Vám rádi poskytneme.

Návštěvy

Z důvodu našich špatných zkušeností s adaptací dětí na nové prostředí, kamarády atd., se na našem táboře nekonají návštěvní dny! Po návštěvě rodičů bývá pravidlem stesk, pláč, smutek. Není třeba děti znepokojovat.