Základní informace pro rodiče

Přihláška ke stažení zde.

Doporučený seznam věcí zde.
Sportovní taška se vejde lépe pod nízké postele než-li neskladný kufr.

Táborový řád zde.

Adresa pro zasílání pošty: RS Račí hrad, Račí hrad 298, 270 33 Jesenice.

Doprava a odjezd

Doprava autobusem

Pokud dítě pojede na tábor autobusem, dopravte ho prosím v neděli v 10.30 na parkoviště k nákupnímu středisku Penny, Plzeň – Bolevec (na křižovatce Lidická-alej Svobody, odb. vpravo a hned vlevo, za čerpací stanicí OMV). Z parkoviště směr tábor odjíždíme v 11.00.

Vlastní doprava

V případě osobní dopravy naplánujte příjezd na tábor na neděli po 11.00 a nejdéle do 12.30 hod z důvodu dodržení naplánovaných aktivit.

Návrat

Návrat z tábora bude v sobotu mezi 12.00 a 12.30 hod., příjezd autobusu opět na parkoviště Penny marketu. Všichni vedoucí zůstávají se svými svěřenci do doby, než si je rodiče vyzvednou.

V případě vlastního odvozu si děti prosím v táboře vyzvedávejte kolem desáté hodiny.

Předání dokumentů a léků

Důležité dokumenty jako je závazná přihláška, kartička zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz (nepovinné) lze před táborem poslat v elektronické podobě na e-mail cerflucie@centrum.cz.
Posudek o zdravotní způsobilosti se podepisuje při přebírání dětí u autobusu, případně na táboře. Formulář máme vlastní.

Chybějící dokumenty, prosíme, co nejrychleji naskenujte a pošlete též na e-mail cerflucie@centrum.cz.

Jinak lze tyto dokumenty spolu s léky a návodem na užívání předat zdravotníkovi, který bude organizovat odjezd dětí u autobusu nebo v areálu tábořa, který si nezletilého od Vás převezme.

Stejně tak prosíme této osobě předat sdělení, zda má dítě nějaké specifické potíže, na které byste rádi upozornili, např. problém s nočním močením, výchovná opatření. Nejde o problém, jen bychom rádi zabezpečili diskrétnost a speciální matraci. Děkujeme za pochopení.

Pokud v nejbližší době nepotvrdíme e-mailem zpětně obdržení dokumentů, napište, prosím, a záležitost dořešíme. Ať při odjezdu žádnému dítěti tyto dokumenty nechybí. V případě předání v elektronické verzi není třeba předávat dokumenty v obálce.

DOPORUČUJEME – zajistit úrazové připojištění a případně pojištění storna. Jako organizace úrazové připojištění nesjednáváme.

ZÁKAZ MOBILŮ A TABLETŮ

Upozorňujeme rodiče na nové rozhodnutí platné od roku 2019 – na táboře je zákaz mobilních telefonů a tabletů!

Vzhledem k průběhu minulých ročníků bylo toto rozhodnutí nevyhnutelné. Děti mezi sebou komunikují méně a méně, stejně tak mizí radost ze hry obyčejných např. deskových her, užívání si přírody atd.

Jde pouze o 13 dní. Těchto pár dní může u dětí změnit pohled na svět, pomůžeme u nich rozvíjet schopnost vnímání a pozornosti, rozhodně žádnému neuškodíme (v mnohých ZŠ jsou tyto přístroje již také zakázány).

Bohatý táborový program včetně oblíbených diskoték jim mobily a tablety určitě vynahradí.

Nehledě na to, že jsou vždy na táboře děti, které sebou žádné zařízení nemají, což mnohdy špatně snáší.

Dotázat se na děti v průběhu tábora můžete SMS na tel. č. 777 09 36 55 u vévody Jana Plzáka, a to každý den od 8 h – 20 h. Nečekejte okamžitou odpověď, neb obvykle někde běhá po táboře a něco řeší. Další, a to velmi oblíbenou formou komunikace, zůstává psaní pohledů a dopisů. Předávání pohledů a dopisů od svých blízkých patří mezi nejradostnější momenty, které děti bez ohledu na věk na táboře zažívají.

BALÍČKY a UBYTOVÁNÍ

V návaznosti na to přidáváme ještě jedno přání – prosíme rodiče, aby svým dětem v průběhu tábora zaslali maximálně jeden balíček se sladkostmi o max. velikosti 20×20×20 cm. O děti je velice dobře postaráno, mají 5× denně stravu, po celý den pitný režim a navštěvují s námi nedalekou Jesenici, takže si mohou koupit v průběhu tábora nějakou tu sladkou mlsku, ale nelze již dopustit, aby zasílané brambůrky a sladkosti nahrazovaly dětem jídlo, což se nám bohužel v posledních letech na táboře skutečně dělo. V jídelně se pak děti stravují nedostatečně, ač jde skutečně o kvalitní kuchyni.

Platíte nemalé peníze ne-jen za ubytování a stravu, ale především za to, že o Vaše děti bude z naší strany kvalitně postaráno, že jim pobyt na táboře přinese hodně radosti a zážitků, nové kamarády, spoustu nových zkušeností, a že se mnohému novému naučí.

My všichni si přejeme, aby děti dostávaly to, co tábor vždy přinášel – soudržnost, úctu a respekt k druhému, posílení návyků slušného chování, pravidelné kvalitní stravování bez nezdravých pochutin, schopnost dokázat si pomáhat a komunikovat spolu, zažít společně velké množství zábavy… To bohužel se závislostí na mobilních aplikacích a kilogramy sladkostí není moc dobře možné. 🙂

Děkujeme za pochopení a už se opět moc těšíme!

Vážení rodiče, od roku 2018 platí též pro všechny účastníky, že do přihlášky dítěte lze uvést pouze jednu další osobu, se kterou chce být Vaše dítě ubytováno. Ubytovací možnosti máme omezené a nelze vyhovět větším skupinkám na ubytování. Děkujeme za pochopení a věřte – i tak budou Vaše děti u nás spokojené a v kontaktu se svými kamarády.

Příspěvek od zdravotní pojišťovny

Zjistěte si u pojišťovny Vašeho dítěte, zda nepřispívá v letošním roce na různé pobyty včetně letních táborů. Pro proplacení částky je potřeba kromě vyplněného tiskopisu pojišťovny připojit doklad o zaplacení za účast dítěte, který Vám rádi poskytneme.

Návštěvy

Z důvodu našich špatných zkušeností s adaptací dětí na nové prostředí, kamarády atd., se na našem táboře nekonají návštěvní dny! Po návštěvě rodičů bývá pravidlem stesk, pláč, smutek. Není třeba děti znepokojovat.