Vyšší šlechta

Jeho výsost vévoda Jan

Životní moto

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, bývá pochválen. Kdo je chválen, bývá povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá.“

Já a tábory

Tábor a hlavně Račí hrad je mým druhým domovem. Navíc kdo jiný než vévoda by se měl o své panství starat?

Co mi utkvělo v paměti

Z minulého ročníku nejvíce vzpomínám na šarvátky mezi rytířkami a velmistrem druidem Kubíkem.

Oblíbená kratochvíle

šachy a karetní hra Bang


Jeho milost arcivévoda Jirka

Životní motto

,,Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“ – Karel Čapek

Můj vztah k lidem ve vévodství

S lidmi ve vévodství mám skvělý vztah. Proto už se taky podesáté vracím, abych si užil perfektních 14 dní, na které čekám celý rok. Myslím, že jsme skvělá parta, dobře spolupracujeme a vytváříme něco výjimečného.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Mým nejoblíbenějším místem na Račáku je palouček pod hradem, ze kterého nádherný výhled na celou severní část našeho vévodství. Za jasných letních dnů je vidět až k našim německým sousedům. A já si zde každý rok uvědomím, že jsem tam, kde mám být.

Hrdina, který je mým vzorem

Velmi těžce se mi vybírá jeden konkrétní hrdina. Koneckonců všichni hrdinové jsou na slavnosti zváni kvůli svým kvalitám, díky nimž převyšují ostatní. Snažím se vzít si od každého jen to nejlepší a vyvarovat se chyb, které dělá. Přesto bych chtěl vypíchnout vlastnosti vikomta Dejva. Vždy se mi líbila jeho naprostá oddanost našemu vévodovi. Jeho příkladná pracovitost způsobila rozmach a zvelebení našeho vévodství. Chrabrost a hrdinství jsou vlastnosti, které nesčetněkrát pomohly zachránit osud Račího hradu.


Jeho milost arcivévoda Alda

Životní motto

„Cesta je cíl.“

Můj vztah k lidem ve vévodství

K táborovému prostředí jsem měl vždycky blízko. Nicméně být součástí tak ojedinělého příběhu, jakým je Račí hrad, ve mně vyvolává pocit hrdosti z toho, co se nám všem za těch téměř patnáct let podařilo vybudovat. Přestože jsem z důvodu upřednostnění péče o naše rodinné přírůstky posledních pár let u táborového dění chyběl, vždycky jsem věděl, že se na tenhle tábor a do téhle party skvělých lidí budu chtít vrátit a zase to léto s nimi naplno prožít.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Asi kdekoliv, kde se něco zajímavého děje a panuje dobrá nálada.

Hrdina, který je mým vzorem

Každý, kdo se podílí na tomto unikátním táborovém příběhu, má své hodnotné stránky a nesporné kvality, kterými tábor a lidi kolem sebe obohacuje.