Urozený a statečný sir Lukáš

Životní motto

„Dokud si se dostatečně nenajedl ráno, nemůžeš poradně začít den.“

Můj vztah k lidem ve vevodství

Zdejší lidé jsou naprosto skvělí. Ke všem jsem vzhlížel už když jsem byl jako kluk.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Nejlépe se cítím tam, kde se krásná vůně pořádné bašty prolíná se svěžím letním vzduchem.

Hrdina, který je mým vzorem

Za mě určitě nejctihodnější vikomt Jirka.