Jeho excelence baron Honza

Životní motto

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“

Můj vztah k lidem ve vévodství

Snažím se mít dobré vztahy se všemi, kteří na tábor jezdí, jak s vedoucími tak s dětmi. Celkově máme skvělou partu, která si vždycky pomůže. I tenhle faktor způsobuje, že se na tábor každý rok znovu těším.

Nejoblíbenější místo vévodství

Rozhodně louka pod a kolem ohniště, kde se odehrávají různá sportovní klání a i nějaký ten večerní program.

Hrdina, který je mým vzorem

Každý hrdina má své silné i slabé stránky a já se snažím inspirovat těmi silnými a vyvarovat se těch slabých. A ohledně hrdinů našeho tábora, nedá se říct že bych měl někoho jako úplný vzor, ale dost obdivuji dvojici vikomta Dejva a barona Michala, kteří na mě zapůsobili.