Urozená a statečná lady Lucka

Životní motto

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá“ – Jan Werich

Můj vztah k lidem ve vevodství

Aby vévodství vzkvétalo, musí se sejít skvělá parta lidí jak mezi chasou tak i hrdiny. Myslím, že přesně to se na našem vevodství každý rok daří, a proto se na čtrnáctidenní slavnosti můžu vždycky těšit.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Dlouze jsem nad tím přemýšlela a bohužel nedokážu vyzdvihnout jenom jedno. Ke každému místu na panství Račího hradu mne pojí vzpomínky a emoce ze kterých nelze vybrat.

Hrdina, který je mým vzorem

Snažím se z chování každého hrdiny vzít to, co mi přijde obohacující. Myslím, že se tohoto úkolu skvěle zhostil baron Jirka a velmi mne inspiruje jeho cesta z prostého panoše až na váženého barona.