Rok 2021, den 05

Divadlo

Ač to nemusí být na první pohled patrné, tak nikdo při hraní divadla nepřišel k úrazu.
Zde https://uloz.to/tam/a54cabe3-b7ab-49e4-88d4-2d01d96a0dd8 je odkaz ke stažení sestříhaných divadelních scének.

Příběh barona Tobíka, Žihelské panství

Příběh barona Tobíka z Žihelského panství začal v malé osadě plné chýší. Z osady vyrazil směrem na severovýchod k hradu Čertův kámen, který se nachází na velké skále obklopené hustým lesem. Hrad tam byl postaven už velmi dáno a skála na které se nachází před několika lety pukla a část hradu se sesunula. Při příchodu k hradu bylo už z dálky jasné, že hrad není nikým osídlen. Při prohledávání nádvoří nenarazil hrdina Tobík na nic zajímavého jen v jednom rohu bylo tělo mrtvého zombíka, který u sebe po prohledání nic neměl. Dále se hridna vydal do poklopu, který u jedné stěny nalezl a po sestoupení dolů zjistil, že se nachází ve sklepení, kde se nacházelo velké množství sudů. Při ohledání okolí zjistil, že většina sudů již časem ztrouchnivěla, rozpadla se a obsah sudů se vylil. Pár sudů, které se nerozpadly byly prázdné. Jen jeden sud byl plný tektutiny, kdy po ochutnání zjistil hrdina, že se jedná o výtečné pivo, proto aby mohl pokračovat v cestě chodbou dál musel odházet mnoho kamenů a zeminy, které částečně zasypaly cestu. V místnosti do které hrdina Tobík došel narazil na spoustu truhel, kdy v nich našel rezavé staré meče a nějaké groše. Groše si uschoval do kapes a pokračoval v prohledávání místnosti. Po chvíli si všiml v rohu místnosti obří krysy velikosti psa, které se nelíbilo světlo pochodně. Tobík po ní hodil kámen, aby ji vyplašil, ale ona se nenechala a rozběhla se do útoku. Kousnout do hrdiny Tobíka se jí nepodařilo a Tobík jí usmrtil jedním seknutím mečem. Při dalším pohybu po chodbě se v dálce začalo objevovat světlo. Následně zjistil, že světlo je způsobeno puklou skálou, která v chodbě utvořila díru a část hradu se sesunula dolů a v chodbně vytořila 2 metrovou propast, aby se hrdina Tobík dostal na druhou stranu musel se vrátit poklopem zpátky na nádvoří a z dvou stromů si vytvořil provizorní žebřík, aby se mohl přes propadlou část chodby dostat. Za propastí se nacházely staré zrezivělé dveře, které při otvíraní hodně vrzaly a bylo jisté, že pokud za dveřmi někdo je určitě ví o tom, že Tobík vstupil do místnosti. Za dveřmi se nacházeli dva zombíci. Po pravém hodil Tobík kámen a když se přiblížili začal boj, který byl rychlý a skončil vítezně pro hrdinu Tobíka. Po prohledání těl mrtvých zombíků našel dohromady 12 grošů. Za touto místností se nacházel poklop, který vedl do hustého lesa a sloužil jako tajný vstup do hradního sklepení. V lese narazil Tobík na tři kostlivce, kteří nevypadaly nijak zvlášť nebezpečně. Rozhodl se, že hodí kamenem na jednoho z nich a když se dobře schová a neuvidí odkud kámen přiletěl mohli by se pomlátit mezi sebou. Kamenem se bohužel netrefil a byl spatřen. Tři kostlivci se proti němu vrhli a začal velký boj. Hrdina Tobík všechny tři kostlivce porazil. Při boji obdržel několik ran, které ale nebyly moc hluboké. Za lesem uviděl dva jiné hrdiny. Po příchodu blíže k nim zjistil, že se jedná o rytířek Kubu a baronku Kačku. Má se s nimi spojit nebo jít dále vlastní cestou?

Příběh vikomta Jiříka, Lubenecké panství

První pouť naší cesty vedla do Zablácené Osady, kde jsme narazili na velmi oslabenou Janičku, které jsme se snažili pomoci. Janička nás upozornila na oslabeného Ghúla, který nabíral nové síly po souboji s Janičkou.
Ghúl se schovával ve sklepě u jednoho z vesničanů. Jirka Ghúla zabil, osvobodil Janičku a vzal si váček s penězi.
Poté jsme se vydali do hospody, ale před hospodou si Jirka všiml Obřího kostlivce stojícího opodál. Dal se na útěk do hospody a dalších uliček osady. U jedné z uliček Jirka narazil na 3 kostlivce, které za cenu poloviny životů pobil.
Po úspěšném boji s kostlivci se Jirka shledal s Janičkou a ubezpečil ji, že je Ghúl po smrti.