Rok 2021, den 04

Příběh baronky Péti a lady Lucky, Petršburské panství

Vydali jsme se do bažin smutku. Šli jsme lesem a po chvíli jsme narazili na velkou jeskyni. Péťa nakoukla dovnitř a uviděla malá vlčata. Připadala nám neškodná, a tak jsme šli dovnitř. Náhle jsme slyšeli klepání a uviděli jsme kostlivého koně s kostlivcem na hřbetě, který měl v ruce sekeru. Proto jsme zůstali v jeskyni. Když jsme znenadání uslyšeli vytí, bylo nám jasné, že to byla matka vlčat. Kostlivec se na ni vrhl a začal boj. Rozhodli jsme se pomoct vlčici. Koně i kostlivce jsme zabili. Bohužel matka vlčat, i přes naše snahy, podlehla svým zraněním. V brašnách připoutaným ke kostlivému koni jsme našli zbraně a s ubohými vlčaty se vydali na další cestu.

Příběh baronky Blanky, Novodvorské panství

Než se naše hrdinka vydala na svou další cestu, rozhodla se, že se ponoří do poloviny rybníka a vytáhne poklad lupičské tlupy, který se potopil. Pomocí principu zvonu se potopila a získala tři truhly plné stříbra. Jednu truhlu za pomoc a za poskytnutí loďky věnovala Blanka rybáři. Poté se vydala od rybářovo chatrče do Žehličkové vsi po Žehličkové řece. U kováře si nechala postříbřit hroty svých šípů, zbroj, a nechala si také vyrobit bojové kladivo. Aby vyzkoušela svou zbraň, bojovala s ghoulem. Ten Blanku sice otrávil, ale přesto ho porazila. Vhledem k tomu, že ve vsi se zrovna nachází také rytíř Lukáš a baron Honza, Blanka přemýšlí jestli se s těmito hrdiny spojí, poskytne jim své stříbro aby si i oni mohli vylepšit své zbraně, protože stříbro na nemrtvé funguje lépe.