Ranhojička Soňa

Životní motto

„Minimální úsilí, maximální efekt“

Můj vztah k lidem ve vévodství

Láskyplný

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Lesy v okolí vévodství

Hrdina, který je mým vzorem

Dryádu Seiko jsem si oblíbila pro její vyrovnanost a slunce v duši