Ranhojička Kája

Životní motto

„Život nám neumožňuje vrátit se a opravit to, co jsme v minulosti udělali špatně, ale dovoluje nám žít každý den lépe než včera.“

Můj vztah k lidem ve vévodství

Poměrně těžce specifikovatelný, jelikož nejsem součástí party příliš dlouho, ale velice rychle si získali moje sympatie a trávit s nimi čas je za odměnu.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Za vilou a nejlépe při západu slunce.

Hrdina, který je mým vzorem

Myslím si, že každý člověk – nejen hrdina – má něco, co na něm můžeme obdivovat a něco se naučit, záleží na činnosti, ta totiž udává ten vzor. Nejvíce se ale dospělý naučí ve finále od dětí, jelikož my s časem ztrácíme ten nadhled a bezstarostnost.