Jeho výsost vévoda Jan

Životní moto

„Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, bývá pochválen. Kdo je chválen, bývá povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá.“

Já a tábory

Tábor a hlavně Račí hrad je mým druhým domovem. Navíc kdo jiný než vévoda by se měl o své panství starat?

Co mi utkvělo v paměti

Z minulého ročníku nejvíce vzpomínám na šarvátky mezi rytířkami a velmistrem druidem Kubíkem.

Oblíbená kratochvíle

šachy a karetní hra Bang