Nejctihodnější vikomt Jirka

Životní motto

,,Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“ – Karel Čapek

Můj vztah k lidem ve vévodství

S lidmi ve vévodství mám skvělý vztah. Proto už se taky podesáté vracím, abych si užil perfektních 14 dní, na které čekám celý rok. Myslím, že jsme skvělá parta, dobře spolupracujeme a vytváříme něco výjimečného.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Mým nejoblíbenějším místem na Račáku je palouček pod hradem, ze kterého nádherný výhled na celou severní část našeho vévodství. Za jasných letních dnů je vidět až k našim německým sousedům. A já si zde každý rok uvědomím, že jsem tam, kde mám být.

Hrdina, který je mým vzorem

Velmi těžce se mi vybírá jeden konkrétní hrdina. Koneckonců všichni hrdinové jsou na slavnosti zváni kvůli svým kvalitám, díky nimž převyšují ostatní. Snažím se vzít si od každého jen to nejlepší a vyvarovat se chyb, které dělá. Přesto bych chtěl vypíchnout vlastnosti vikomta Dejva. Vždy se mi líbila jeho naprostá oddanost našemu vévodovi. Jeho příkladná pracovitost způsobila rozmach a zvelebení našeho vévodství. Chrabrost a hrdinství jsou vlastnosti, které nesčetněkrát pomohly zachránit osud Račího hradu.