Dryáda Seiko

Životní motto

Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.

Můj vztah k lidem ve vevodství

Ačkoliv lidi jako takové příliš nemusím, protože jsou chamtiví a jde jim jen o moc, lidé ve vévodství jsou jiní. Jsou hodní, a proto je mám ráda.

Nejoblíbenější místo ve vévodství

Protože slavnosti se pořádají v létě, mým nejoblíbenějším místem je okolí Rakovy tůně.